Konsultationer

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg tilbyder konsultationer inden for kommunikation og udvikling. Det gør jeg på baggrund af en sprogpsykologisk faglighed, suppleret med efteruddannelse i coaching, projektstyring og div. kurser inden for webudvikling og visuel kommunikation. Jeg har med andre andre ord en bredpenslet tilgang til det at være menneske, som af natur er et socialt og kommunikerende væsen.

Vi mennesker uden at tænke så meget over det, er i besiddelse af enorme mængder af ressourcer, når det gælder at være social. Når vi møder og mødes af omverden, bruger vi forskellige typer ressourcer, hvad enten det er sociale, emotionelle, kognitive eller sproglige ressourcer, uden at tænke så meget over det. Vi er øvet i det og det forekommer os naturligt at bruge disse ressourcer til at danne relationer, opnå mål eller andet. Det foregår oftest vha. sprog, som vi enten bruger tilfældigt, intuitivt eller strategisk.

Som sprogpsykolog er jeg meget optaget af, hvordan vi mennesker bruger sproget som en ressource og har derfor både en analytisk og en strategisk tilgang til sprogbrug. Det foregår altid i kontekster, og jeg ser derfor på, hvordan sprog bliver anvendt eller kan anvendes strategisk i en given kontekst. Ud fra den optik, kan jeg rådgive omkring følgende muligheder:

  • Sproglig påvirkning
  • Strategisk sprogbrug med henblik på at oplyse, flytte viden, flytte holdning, flytte magt